Gevaarlijke stoffen pictogrammen met disposable handschoen

Het veiligheidsinformatieblad, wat, waarom en waarvoor?

Heb je vragen over hoe je jezelf het beste kunt beschermen bij het werken met schadelijke stoffen? Geen zorgen, bij PBM discounter hebben we de kennis en ervaring om je verder te helpen!

Voordat we dat kunnen doen, hebben we wat extra informatie nodig over welke specifieke stoffen je mee te maken hebt. We verwijzen naar Safety Data Sheets (SDS's), voorheen bekend als Material Safety Data Sheets (MSDS's) en Product Safety Data Sheets (PSDS's). Tegenwoordig worden deze vaak aangeduid als VIB's of veiligheidsinformatiebladen.

In deze blog leggen we uit wat deze VIB's zijn, waar je ze kunt vinden en hoe je ze kunt lezen.

Wat is een Veiligheidsinformatieblad (VIB)?

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document dat belangrijke informatie bevat over de risico's van gevaarlijke stoffen of preparaten, evenals aanbevelingen voor veilig gebruik op de werkplek. Het VIB biedt gedetailleerde details over het product, inclusief gevaren, chemische samenstelling, beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. 

Om te voldoen aan Europese richtlijnen moet je beschikken over een VIB voor gevaarlijke stoffen en mengsels. Deze stoffen zijn te herkennen aan de gevaarsymbolen op de verpakking. 

Alle medewerkers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen moeten toegang hebben tot het VIB van de chemicaliën die ze gebruiken. Kopieën moeten ook beschikbaar worden gesteld aan hulpverleners en anderen die in contact komen met de stof.

Als een gevaarlijk product niet standaard met een VIB wordt geleverd, kun je altijd contact opnemen met de leverancier om erom te vragen. Leveranciers zijn verplicht om het VIB te verstrekken.

Voor niet-gevaarlijke stoffen is het VIB optioneel, maar voor alle gevaarlijke chemicaliën is het verplicht en moet het elke vijf jaar worden herzien om eventuele wijzigingen in de regelgeving bij te houden.

Hoe kan je een VIB vinden?

Wanneer je de materialen ontvangt, is het gebruikelijk dat de leverancier je een VIB toestuurt. Als er meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds de laatste levering, zou je een bijgewerkte versie van het VIB moeten ontvangen. Als jouw leverancier geen updates verstrekt, is het verstandig om regelmatig zelf te vragen om een nieuwe versie.

Het is van groot belang dat leveranciers het VIB correct invullen, omdat onjuiste of ontbrekende informatie gevaarlijk kan zijn voor werknemers. De VIB-check, een initiatief van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie Leefomgeving en Transport, kan helpen controleren of een veiligheidsinformatieblad voldoet aan de belangrijkste eisen voor gezond en veilig werken volgens Europese verordeningen REACH en CLP.

Bezoek direct www.vib-check.nl en voer de VIB-check uit.

Lijst met gevaarlijke stoffen

Hoe lees je een VIB?

VIB's bevatten essentiële informatie over de stof:

  • Wat de stof is en welke ingrediënten het bevat.
  • De gezondheids- en fysieke gevaren die de stof met zich meebrengt.
  • De juiste manier om de stof te hanteren en op te slaan.
  • Informatie over het transport van de stof.
  • Noodprocedures die gevolgd moeten worden in geval van incidenten.
  • Instructies voor het veilig verwijderen van de stof.

Kortom, ze bieden alles wat je moet weten vanaf het moment dat je de stof krijgt tot het moment dat je ervan af wilt.

Van de 16 secties op een VIB is sectie 8 het relevante gedeelte dat ons in staat stelt om jou verder te helpen.

Sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling en PBM

Deze sectie geeft aan hoe blootstellingsrisico's geminimaliseerd kunnen worden door middel van PBM. Elk VIB bevat specifieke vereisten voor de chemische stof en de betreffende jurisdictie.

Uit een VIB kan onder andere naar voren komen:

  • De benodigde oogbescherming.
  • Hoe je jouw huid kunt beschermen.
  • Welk soort adembescherming nodig is.
  • De juiste handbescherming.

Andere maatregelen zoals afzuigventilatie om een ​​veilige luchttoevoer te garanderen, nooddouches en oogspoelstations worden ook besproken in deze sectie.

Specialistisch advies bij PBM discounter

Dus je hebt het veiligheidsinformatieblad gevonden en vraagt je af wat de volgende stap is?

Om je goed advies te kunnen geven, verzoeken wij je vriendelijk om het veiligheidsinformatieblad naar ons te mailen. Dit maakt het voor zowel jou als voor ons makkelijker om de officiële informatie over de stof zwart op wit te analyseren.

Zodra we het blad hebben ontvangen, gaan we op zoek naar het CAS-nummer. Elk gevaarlijk materiaal heeft zo'n nummer en dit staat ook vermeld op het veiligheidsinformatieblad. We voeren dit nummer in onze database in en deze vertelt ons welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan oog- en gelaatsbescherming, veiligheidshandschoenen, beschermende overalls of adembescherming, inclusief de specifieke klasse of filters die nodig zijn.

Het kan voorkomen dat de informatie in onze database niet overeenkomt met wat er op het formulier wordt vermeld over de benodigde PBM's. In dat geval raden we altijd aan om voor de hoogste vorm van bescherming te kiezen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons, dé betrouwbare expert op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Stuur dus nu een e-mail naar: [email protected].