Filters voor motoraangedreven ademhalingssystemen

Wij hebben diverse filters voor de 3M Adflo en Versaflo motoraangedreven ademhalingssystemen in ons assortiment. Alsook voor de MSA OptimAir motorunit.

Lees meer
17 resultaten (1-17)
Sorteren op:

Filtertype

Motorunits zijn te combineren met een stof-, gas-, damp- en combinatiefilter.

 • Stoffilters voorkomen het inademen van aërosolen als dampen, nevels, vezels, rook en stof.
 • Gas- en dampfilters beschermen tegen gassen en dampen. Vaste en vloeibare deeltjes worden niet geabsorbeerd.
 • Combinatiefilters bieden bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes én gassen en/of dampen.

Filterklasse

Er zijn verschillende stof-, gas-, damp- en combinatiefilters verkrijgbaar. Welk exemplaar je nodig hebt, is afhankelijk van het vereiste beschermingsbereik.  

Stoffilters worden op basis van hun efficiëntie ingedeeld in drie klassen: P1, P2 en P3. De code geeft aan waartegen het patroon beschermt:

 • P1 filters: grove, hinderlijke deeltjes
 • P2 filters: fijnere, schadelijke deeltjes
 • P3 filters: fijne, giftige deeltjes die kunnen worden opgenomen in het bloed

Onderstaande letter- en kleurcodes verwijzen naar het beschermingsbereik van gas- en dampfilters:

 • Type A (bruin): organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C.
 • Type AX (bruin): organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C.
 • Type B (grijs): anorganische gassen en dampen.
 • Type E (geel): zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen.
 • Type K (groen): ammoniak en organische ammoniakderivaten.
 • Type CO (zwart): koolstofmonoxide
 • Type Hg (rood): kwikdamp
 • Type NO (blauw): nitreuze gassen, zoals stikstofmonoxide
 • Type Reactor (oranje): radioactief jodium, inclusief radioactief methyljodide
 • Type P (wit): deeltjes

De patronen kunnen op basis van hun filtercapaciteit verder onderverdeeld worden in drie categorieën (1, 2, 3). Klasse 3 staat voor het hoogste prestatieniveau.

Er bestaan enkelvoudige en meervoudige filters. Laatstgenoemde houden meer dan één groep gassen en/of dampen tegen. AB-filters en ABEK-filters zijn de meest toegepaste meervoudige gasfilters.

Een combinatiefilter kan bijvoorbeeld de klasse A1P2 hebben. Een dergelijk exemplaar beschermt tegen organische gassen en dampen met een kookpunt van meer dan 65°C (type A), vertegenwoordigt een lage beschermingsgraad (1) en absorbeert schadelijke deeltjes (P2). 

Filter tijdig vervangen

Een filter raakt na verloop van tijd verzadigd. Een stoffilter is vol zodra de ademweerstand merkbaar verhoogt, een gas- en dampfilter als de verontreinigingen door reuk of smaak waargenomen kunnen worden. Vervang het patroon op tijd om gezondheidsschade te voorkomen.

AX-filters zijn geschikt voor eenmalig gebruik en kortdurende werkzaamheden (40-60 minuten aaneengesloten). CO- en NO-filters mogen ook slechts eenmaal gebruikt worden. Een Hg-filter beschermt maximaal 50 uur.