Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt PBM discounter geen verantwoordelijkheid hiervoor. Alle informatie wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt en zoals beschikbaar. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om zonder bronvermelding en akkoord vooraf teksten, delen van teksten of andere door ons gepubliceerde content te kopiëren of te gebruiken.