Man draagt persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken met chroom 6

Veilig werken met chroom 6

Steeds vaker wordt chroom 6 aangetroffen in oude verflagen. Deze stof kan nare gevolgen hebben voor de gezondheid en is erg milieuvervuilend. Er moet daarom zorgvuldig mee worden omgegaan. In dit blog vertellen we op welke manieren je veilig kunt werken met chroom 6 en welke persoonlijke beschermingsmiddelen daarvoor nodig zijn.

Wat is chroom 6?

Zes waardig chroom, ofwel chroom 6, is een metaal dat in de scheikunde wordt aangeduid als Cr 6+. Het komt niet als natuurlijke stof voor in de natuur, het wordt geproduceerd door industriële processen. Chroom 6 bindt zich altijd aan een andere stof, zoals bloed en zuurstof. In tegenstelling tot andere vormen van chroom, kan chroom 6 erg schadelijk zijn voor mensen, dieren en het milieu.

Waarom werd chroom 6 gebruikt?

Chroom 6 heeft een roestwerende eigenschap en is daarom veel toegepast in beschermende verf voor staal en aluminium, zoals treinen en vliegtuigen. Daarnaast voorkomt de hoge zuurgraad dat geconserveerd hout gaat rotten. Chroom 6 is dankzij de gladmakende eigenschappen ook veel gebruikt in de auto- en motorindustrie. Het smeltpunt ligt erg hoog, ongeveer bij 1880 ˚C, waardoor men de stof vroeger ook goed geschikt vond voor keramische kookstellen. 

Stilstaande treinen met chroom 6

Waarom wordt chroom 6 niet meer gebruikt?

Eind jaren negentig bleek dat de stof giftig is voor mensen, dit zorgde ervoor dat het gebruik van chroom 6 in de jaren daarna is geminimaliseerd en is sommige branches zelfs verboden. De overheid heeft de grenswaarde van de maximale hoeveelheid chroom 6 die in werkruimtes mag voorkomen verlaagd naar 10.000 nanogram (nanogram = 0,000000001 gram) per kubieke meter.

Hoe gevaarlijk is chroom 6?

Chroom 6 vormt net als asbest geen gevaar voor mensen wanneer het niet wordt bewerkt en in een vaste staat is. De stof wordt pas gevaarlijk wanneer het in maagsappen, bloed of zweet oplost in chroom 3. Chroom 3 is geen schadelijke stof, sterker nog het is een essentieel voedingsmiddel voor het lichaam. Echter, is het de verandering van chroom 6 naar chroom 3 in de cellen van het lichaam die zo gevaarlijk is. Doordat er een mutatie plaatsvindt in de cellen raakt het immuunsysteem in de war, deze mutatie kan ernstige gevolgen hebben zoals het veroorzaken van verschillende soorten kanker en andere ziekten.

Wanneer heb je de meeste kans op blootstelling aan chroom 6?

In de volgende werksituaties maak je de meeste kans op blootstelling aan verbindingen van chroom 6:

 • Het bewerken van oude, roestvrije verf (chroomhoudend)
 • Lassen van roestvrijstaal
 • Het glad maken van metaal of kunststof waarbij verbindingen met chroom 6 zijn toegevoegd en die worden omgezet in een chroom 0 verbinding
 • Het bewerken van geconserveerd hout
 • Het werken met cement
 • Bij het bewerken/verwerken van leer

Symptomen bij blootstelling aan chroom 6

Bij blootstelling aan grote hoeveelheden chroom 6 kunnen de volgende acute symptomen voorkomen:

 • Huidirritatie
 • Irritatie van slijmvliezen
 • Astmatische klachten
 • Kuchen, hoesten en braken
 • Allergie
 • Jeuk

Symptomen op de langere termijn:

 • Longkanker
 • Maagkanker
 • Hersenkanker
 • Onvruchtbaarheid
 • COPD
 • Blindheid
Vrouw heeft symptonen van chroom 6 en krabt aan hand

Bescherming tegen chroom 6

Chroom 6 is een stof waar al veel mensen ziek van zijn geworden, daarom behoort het in de categorie stoffen waarvoor mensen op de werkvloer beschermd moeten worden volgens de Arbowet hoofdstuk 4 gevaarlijke stoffen:” aanvullende voorschriften kankerverwekkende en mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”.

Chroom 6 wordt gevaarlijk voor mensen wanneer de stof in het lichaam komt door inslikken, huidcontact of inademing, Daarom is er voor het werken met Chroom 6 persoonlijke bescherming nodig, zoals werkhandschoenen, een overall en adembescherming.

Blootstelling aan de giftige stof komt veel voor bij het bewerken en verwijderen van chroom 6 houdende objecten, Daarom hebben we de benodigde maatregelen en PBM’s voor deze werkzaamheden op een rijtje gezet:

Zagen

Het zagen van chroom 6 gebeurt meestal met een reciprozaag, de stofdeeltjes worden opgevangen met een hepafilter en met een stofzuiger, doordat er stofdeeltjes kunnen opvliegen tijdens het zagen is een werkoverall, adembescherming en gezichtsbescherming nodig

Stralen

Het stralen van chroom 6 gebeurt alleen bij een bepaalde concentratie van chroom 6. Wanneer deze procedure in werking gaat dient de werkruimte afgescheiden te worden en is er adembescherming, gezichtsbescherming en veiligheidskleding nodig om te stralen.

Laseren

Dit is de nieuwste manier om chroom 6 te saneren. Het wordt vooral gebruikt om kleine delen chroom 6 van een grote oppervlakte te verwijderen. Om de lasertechniek toe te passen is er een afgezonderde werkruimte, veiligheidskleding en adembescherming nodig voor de veiligheid.

Schuren

In sommige situaties moet er een oppervlakte worden geschuurd om daarna in combinatie met een andere verwijdermethode chroom 6 te verwijderen. Het advies is om hierbij nat te schuren. Voor deze maatregel is er een afgeschermde werkruimte, beschermende kleding en adembescherming nodig voor de veiligheid. Het is handig om een ODM (airconditioning) te plaatsen om luchtflow te creëren

Slijpen

Dit is een van de meest risicovolle ingrepen om chroom 6 te verwijderen. Daarom moeten er extra maatregelen worden genomen voor de veiligheid, zo moet er altijd worden gewerkt met een bronafzuiger en met een ODM, ook is er beschermende kleding, adembescherming en een overdrukkap nodig.

Branden

Branden is een van de gevaarlijkste maatregelen om chroom 6 te verwijderen, dit komt doordat er gevaarlijke rookgassen vrijkomen. Om de rookgassen op te vangen is er een bronafzuiging nodig met een hepafilter en eventueel een koolstoffilter, ook is er een ODM nodig voor de luchtflow. Om te branden is er beschermende kleding, een overdrukkap, adembescherming en een stofzuiginstallatie buiten de brandruimte nodig.

Na elke chroom 6 saneringsingreep is er een standaard doucheprocedure voor de zekerheid, dit houdt in dat de werknemers moeten douchen na de werkzaamheden.

Man draagt pbm en draagt een gele bak met daarop een gevaarteken

PBM Chroom 6 assortiment

Handbescherming chroom 6

Het is belangrijk om goede handbescherming te dragen wanneer je te maken hebt met chroom 6 op de werkvloer. Drie goede opties voor handbescherming zijn:

Lichaamsbescherming chroom 6

Voor het hele lichaam wordt bij het werken met chroom 6 een overall gebruikt. Een overall bedekt het hele lichaam behalve voeten, gezicht en handen. Twee opties zijn:

Adembescherming chroom 6

Het dragen van een beschermend masker met het bijbehorende filter is bij het werken met chroom 6 essentieel, hieronder vind je een volgelaatsmasker en twee filters die je zou kunnen gebruiken:

PBM voor chroom 6 kopen?

Ben je op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te kunnen werken met chroom 6? Wij verkopen essentiële producten zoals overalls, adembescherming en gezichtsbescherming. Bestellen is eenvoudig! Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met onze productspecialist op het nummer +31 85 065 69 29 of e-mail.