Lachende man draagt pbm en is aan het werk

Het dragen van PBM stimuleren op de werkvloer

Het belang van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op de werkvloer wordt nog wel eens onderschat door werknemers. Net zoals het zorgvuldig toepassen en onderhouden van deze beschermingsmiddelen. Dit terwijl PBM ervoor zorgen dat de gevolgen van een eventueel ongeval beperkt blijven.

Werknemers ervaren het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen soms als hinderlijk bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Als gevolg worden PBM achterwegen gelaten of niet correct gebruikt. De waarde ervan wordt vaak pas ingezien als het leed al geschied is.

Als werkgever wil je natuurlijk veiligheidsrisico’s vermijden of tot een minimum beperken. Het is hierbij van belang dat je medewerkers bewust zijn van de risico’s en alle instructies inzake werkveiligheid opvolgen, waaronder het (correct) dragen van PBM. In dit blogitem vertellen wij hoe je jouw werknemers kunt stimuleren de persoonlijke beschermingsmiddelen consequent en juist te dragen.

Maak medewerkers veiligheidsbewust

Het is allereerst belangrijk om duidelijk te hebben wat veiligheid precies inhoudt binnen de organisatie. De perceptie op werkveiligheid kan per werknemer verschillen; wat de ene werknemer als veilig beschouwd, ziet de ander misschien als risicovol. Daarom is het zaak om er eerst achter te komen hoe groot het veiligheidsbesef is van de medewerkers. Vervolgens is het van belang dat alle medewerkers bewust worden van de gevaren op de werkvloer en hoe persoonlijke beschermingsmiddelen dit kunnen beperken. Een omslag van ‘we moeten PBM dragen’ naar ‘we willen PBM dragen’ zal ervoor zorgen dat iedereen zich bezig gaat houden met werkveiligheid.

PBM en handboek werkveiligheid

Communiceer welke PBM van toepassing zijn en waarom

Informeer de medewerkers over welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn voor welke werkzaamheden en waarom. Als medewerkers geen weet hebben van de veiligheidsrisico’s waartegen de middelen hen beschermt, zullen ze ook minder gemotiveerd zijn om het te dragen. Minstens zo belangrijk is duidelijk maken waar de PBM niet tegen beschermen. Bij hittebestendige werkkleding moeten de werknemers bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van de maximale temperatuur waartegen de kleding bescherming biedt.

Breng werkveiligheid terugkerend onder de aandacht

Door regelmatig de gevaren op de werkvloer en het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen te benadrukken blijft werkveiligheid onder de aandacht. Je kan bijvoorbeeld periodiek een werkoverleg inplannen waarbij veiligheid aan bod komt en posters met daarop de veiligheidsinstructies ophangen. Ook is het een goed idee om door middel van symbolen op de vloeren of wanden aan te geven welke PBM in dat gebied gedragen dienen te worden.

Laat medewerkers zelf hun PBM uitkiezen

Je zou kunnen overwegen om je medewerkers zelf hun persoonlijke beschermingsmiddelen uit te laten kiezen. Alleen de medewerkers zelf kunnen bepalen met welke middelen ze fijn kunnen werken. Het is hierbij wel belangrijk dat je erop toeziet dat de PBM aan alle veiligheidseisen voldoen.

PBM werkjassen aan een rek

Instrueer de werknemers over het juist gebruiken en onderhouden van PBM

Werknemers kunnen de persoonlijke beschermingsmiddelen alleen op een juiste manier gebruiken en onderhouden als zij hierover zijn geïnstrueerd. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat alle medewerkers een passende voorlichting krijgen.

Het correct dragen van PBM verhoogt niet alleen de werkveiligheid, maar ook het draagcomfort. Hoe fijner de beschermingsmiddelen zitten, hoe minder ze als hinderlijk zullen worden ervaren en des te groter de kans dat ze worden gedragen.

Geef het juiste voorbeeld

Laat als werkgever zien dat je achter de veiligheidsmaatregelen staat. Je kan de noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen alleen overbrengen als je hier zelf ook van overtuigd bent en dit ook uitstraalt. Geef het juiste voorbeeld; draag zelf PBM bij risicovol werk of op plaatsen waar gevaar kan voorkomen en breng het onderwerp ‘werkveiligheid’ regelmatig onder de aandacht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kopen?

In onze webshop vind je een ruim aanbod aan persoonlijke beschermingmiddelen. Wij leveren enkel kwaliteitsproducten voor de scherpste prijs.