Lasser draagt adembescherming

Adembescherming tegen lasrook

Goede adembescherming tijdens het lassen is belangrijk. Het inademen van lasrook kan namelijk ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals schade aan de longen en het centrale zenuwstelstel. In dit blog gaan we dieper in op adembescherming tegen lasrook.

Risico-componenten in lasrook

Tijdens het lassen kunnen uit het smeltblad en de verbruiksmaterialen, zoals lasdraden en elektroden, schadelijke deeltjes en gassen vrijkomen. De samenstelling van de lasrook is afhankelijk van de verbruiksmaterialen en de behandelingsmiddelen die op het verwerkte materiaal aanwezig zijn, zoals verf en primer.

De gevolgen van lasrook beperken

In de Arbowet is vastgelegd welke stappen doorlopen moeten worden om de veiligheid en gezondheid in het bedrijf te waarborgen. Dit stappenplan wordt ook wel de arbeidshygienische strategie genoemd en biedt houvast bij het systematisch nemen van preventieve maatregelen. De stappen zijn als volgt:

  • De oorzaak van het gevaar wegnemen
  • Collectieve maatregelen om de risico’s te verminderen
  • Individuele maatregelen om de risico’s te verminderen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten

Allereerst dien je te bekijken of de hoeveelheid lasrook gereduceerd kan worden. Werk je altijd met schoon materiaal en worden voor de toepassingen de best mogelijke lasprocessen gebruikt? Vaak zijn er aanvullende maatregelen nodig, zoals bronafzuiging. Bronafzuiging voorkomt dat zich in de werkplaats lasrook ophoopt. Wanneer afzuiging bij de bron niet mogelijk is, dan is de beste volgende methode om het lasgebied in de werkplaats te isoleren. Als deze maatregelen geen of onvoldoende effect hebben, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet. Vaak is de beste oplossing een combinatie van de vier stappen.   

Bijzondere constructies en omgevingen

Lassers moeten ook vaak werkzaamheden verrichten bij bijzondere constructies, zoals grote leidingen en brugdelen, of in moeilijk te ventileren of besloten ruimtes. Voor dit soort gevaarlijke constructies en omgevingen is het extra belangrijk om een goede risico-inventarisatie op te stellen met daarin de preventie op gezondheidsrisico’s. Op basis van deze inventarisatie kunnen passende maatregelen worden getroffen. 

3M lasrookmaskers 

De 3M 9928 FFP2 R D en 3M 9925 FFP2 NR D lasrookmaskers bieden bescherming tegen stof, nevel, metaalrook en voorkomen ophoping van lasrook. Ook houden ze nare luchtjes tegen en minimaliseert de brandvertragende buitenschaal de effecten van lasspetters. Het uitademventiel vermindert de hitte- en vochtopbouw in het masker, wat zorgt voor extra comfort. Daarnaast bevorderen ook het cupvormige model, lichte gewicht en de aanpasbare hoofdbanden het draagcomfort. Het 3M 9928 masker is tevens voorzien van een zachte afdichtingsring welke hygiënisch schoongemaakt kan worden. De lasrookmaskers zijn compatibel met 3M oog- en gehoorbescherming en 3M Speedglas hoofdkappen.    

3M Speedglas en 3M Adflo

3M biedt een ruim assortiment aan producten speciaal ontwikkeld voor professionele lassers. Met een Speedglas laskap en Adflo motorunit ben je tijdens het lassen gegarandeerd van een goede bescherming en ervaar je optimaal comfort. De Adflo motorunit zorgt voor aanvoer van gefilterde frisse lucht en is geschikt voor wisselende lasprocessen. Je kan onder zeer warme of vochtige omstandigheden de luchtstroom verhogen en verschillende filters gebruiken voor optimale veiligheid. De indicator op de unit geeft aan hoever het filter is volgelopen en of het al toe is aan vervanging. Daarnaast zorgt het ergonomische ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid in kleine, krappe ruimtes.

Adembescherming voor lassers kopen?

Voer je laswerkzaamheden of aanverwante processen uit? Bescherm jezelf dan tegen het inademen van lasrook. In onze webshop vind je persoonlijke beschermingsmiddelen die het binnenkrijgen van lasrook voorkomen. Wij helpen je graag bij het selecteren van het juiste product! Neem contact op met onze productspecialist via +31 85 065 69 29 en ga veilig de werkvloer op.