Verwisselbare 3M gasfilters met bajonetaansluiting en 3M 6200 halfgelaatsmasker

Gas- en dampfilters: Alles wat je moet weten

We zijn er bewust van dat een juiste gas - en dampfilter uitkiezen een complexe zaak is. Daarom willen we graag jou in dit artikel het een en ander uitleggen hoe ze werken en welke verschillende filters er beschikbaar zijn.

Maar voordat je deze informatie krijgt, is het belangrijk om eerst bepaalde vragen aan jezelf te stellen. Ben je bijvoorbeeld op de hoogte van de gevaren in je werkplaats? Hoe specifieker je de eisen maakt, hoe makkelijker het zal zijn om het beschermingsniveau van jouw gasmasker te bepalen en welk type filter je nodig hebt.

Stel je jezelf nu deze vragen:

 • Is er voldoende zuurstof aanwezig in de omgevingslucht? (Raadpleeg de geldende wettelijke eisen)
 • Welke schadelijke stoffen zijn aanwezig in de omgevingslucht?
 • In welke concentraties komen deze schadelijke stoffen voor?
 • Zijn ze aanwezig als gas, deeltjes of damp? Of zijn ze gemengd?
 • Hebben deze schadelijke stoffen duidelijke waarschuwingssignalen, zoals een smaak of geur?
 • Welke grenswaarden gelden er voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limits - OEL)?
 • Is naast adembescherming ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals oog- of oorbescherming?

Hoe werkt een gas- en dampfilter?

Gas- en dampfilters beschermen je luchtwegen door speciale koolstofkorrels die de gas- en dampmoleculen absorberen. Afhankelijk van hoe het koolstofoppervlak behandeld is, zullen deze filters beschermen tegen bijvoorbeeld organische stoffen, zwaveldioxide, ammoniak en kwikdamp.

Belangrijk om hier te benadrukken dat deze filters alleen bescherming bieden tegen gassen en dampen. Als je (ook) werkt met vaste en vloeibare deeltjes heb je een combinatiefilter of een stoffilter nodig.

Net zoals andere adembeschermingsmiddelen moeten gasfilters voldoen aan Europese normering. De norm EN14387 (voorheen bekend als EN141) is van toepassing op gasfilters.

Wanneer is het NIET geschikt om gas- en dampfilters te gebruiken?

Er zijn bepaalde situaties waarin het ongeschikt is om gas- en dampfilters te gebruiken:

 • Als het zuurstofniveau niet gegarandeerd boven de 19,5% is.
 • Bij de opvang van deeltjes zoals stof, nevels of vezels die niet kunnen worden gefilterd door het gas- en dampfilter.
 • Wanneer er hoge concentraties zwevende gas- en dampstoffen aanwezig zijn.
 • Als lokale regelgeving vereist dat een ander specifiek type stofmasker wordt gebruikt voor bepaalde toepassingen.
 • In slecht geventileerde gebieden of besloten ruimten, zoals tanks, kleine kamers, tunnels of containers.
 • Wanneer de concentratie van een vervuilende stof hoger is dan de maximaal toegestane concentratie en/of de capaciteit van de filterklasse.
 • Als de vervuilende stof geen duidelijke waarschuwingskenmerken heeft zoals smaak, geur of irritatie. Voorbeelden hiervan zijn: aniline, benzeen, koolstofmonoxide of ozon.

Wat voor soort gas- en dampfilters zijn er?

Er zijn verschillende soorten gasfilters beschikbaar om je te beschermen tegen schadelijke gassen en dampen. Eén optie is een filter dat specifiek gericht is op één type gas of damp. Daarnaast zijn er ook meervoudige gasfilters, zoals een ABEK-filter, die bescherming bieden tegen diverse soorten gassen, organische en anorganische dampen, zure gassen en ammoniakdampen.

Om te bepalen welk type filter je nodig hebt, zijn de filters voorzien van een kleurcodering en letteraanduiding. De kleurcode geeft aan tegen welke schadelijke gassen en dampen het filter beschermt:

 • Type A (bruin): organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C.
 • Type AX (bruin): organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C.
 • Type B (grijs): anorganische gassen en dampen zoals chloor, waterstofsulfide en waterstofcyanide (HCN of blauwzuurgas).
 • Type E (geel): zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen.
 • Type K (groen): ammoniak en organische ammoniakderivaten.
 • Type CO (zwart): koolstofmonoxide.
 • Type Hg (rood): kwikdamp.
 • Type NO (blauw): nitreuze gassen zoals stikstofmonoxide.
 • Type Reactor (oranje): radioactieve stoffen.

Op basis van hun filtercapaciteit kunnen ze verder worden onderverdeeld in drie klassen (1, 2, 3). Categorie 3 vertegenwoordigt het hoogste prestatieniveau. In de praktijk zien we dat klasse 2 het meest gebruikt wordt.

Hoe lang gaan gasfilters mee?

Er bestaan verschillende factoren die afhangen hoe lang een gasfilter mee gaat. De snelheid van je ademhaling, de concentratie van het gas of damp, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur zijn belangrijke voorbeelden hiervan. Hoe hoger deze waarden zijn, hoe korter de levensduur van het gasfilter zal zijn.

Het is belangrijk om te weten dat AX-filters slechts eenmalig en gedurende een korte periode (40-60 minuten ononderbroken) bruikbaar zijn. CO- en NO-filters zijn ook alleen geschikt voor eenmalig gebruik. Een Hg-filter kan maximaal 50 uur worden ingezet.

Als een gasfilter wel geopend maar niet gebruikt is, kan deze nog maximaal zes maanden bewaard worden. Indien deze in een luchtdichte ruimte is opgeslagen.

Wanneer moet een gasfilter vervangen worden?

Bij een gasfilter is het lastig om te bepalen of het vol is, in vergelijking met bijvoorbeeld een stoffilter. Wanneer het filter verzadigd raakt, zal de gebruiker de geur of smaak van het gas of damp kunnen waarnemen. Dit betekent dat het filter niet meer veilig is. Daarom moet een verzadigd gasfilter direct worden vervangen.

Als de gebruiker de stof überhaupt niet kan ruiken of proeven, mogen er geen gasfilters worden gebruikt.

Bij zichtbare schade aan het filter, moet deze direct vervangen worden.

Hierbij wat algemene tips:

 • Controleer de vervaldatum op de verpakking wanneer je nieuwe gas- en dampfilters ontvangt.
 • Schrijf de datum op de filters wanneer je ze voor het eerst uit de verpakking haalt en in gebruik neemt.
 • Als de omstandigheden hetzelfde blijven en de niveaus van dampen/gassen consistent zijn, vervang dan je filters volgens een regelmatiger schema of volgens het vastgestelde filterwisselschema.

Welke aansluitingen zijn er beschikbaar?

Bij het kiezen van een filter moet er rekening gehouden worden met de aansluiting van het gelaatsmasker en of het compatibel is met eventuele merkspecifieke systemen. Een filter heeft een bajonet-, schroefdraad- of Secure Click-verbinding.

Filters met een schroefdraadaansluiting (RD-40) kunnen worden gebruikt met andere half- en volgelaatsmaskers van verschillende merken die ook een EN 148-1 schroefdraadaansluiting hebben.

Bajonetaansluitingen zijn daarentegen altijd merkgebonden. Voorbeelden van dit soort merken zijn: 3M, Moldex en Spasciani.

Secure Click-filters kan je enkel gebruiken met de 3M HF-800 halfgelaatsmaskers of de 3M FF-800 volgelaatsmakers.

3M gas- en dampfilter 3M 501 filterhouder op halfgelaatsmasker

Hoe verwissel je een gasfilter?

Een gas- en dampfilter kan op verschillende manieren worden aangesloten: Bij een bajonetaansluiting hoef je slechts één keer te draaien, terwijl je bij een schroefdraadaansluiting vaker moet draaien.

Hier is hoe je het doet:

 1. Houd een masker in de ene hand en een filter naar keuze in de andere.
 2. Zorg ervoor dat de groeven op zowel het masker als het filter op elkaar aansluiten.
 3. Draai het filter stevig vast totdat je een klik voelt en/of hoort.

Het verwijderen van filters is ook eenvoudig. Draai ze gewoon in tegenovergestelde richting.

Combinatiefilters, hoe zit dat?

Als je bescherming nodig hebt tegen vaste en vloeibare deeltjes, evenals gassen en/of dampen, kun je kiezen voor een combinatiefilter. Het meest voorkomende combinatiefilter is een ABEK-P3 filter.

Welk stoffilter je nodig hebt, hangt af van de stof waarmee gewerkt wordt. Stoffilters worden ingedeeld in drie klassen (P1, P2 en P3) op basis van hun efficiëntie:

 • P1 filters: grove, hinderlijke deeltjes
 • P2 filters: fijnere, schadelijke deeltjes
 • P3 filters: fijne, giftige deeltjes die in het bloed kunnen worden opgenomen

Een voorbeeld van een combinatiefilter is de A1B1-P2 die vaak voor het afbranden van oude verflagen worden gebruikt. Dit filter biedt bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C (type A), evenals anorganische gassen en dampen zoals chloor, waterstofsulfide en waterstofcyanide (HCN of blauwzuurgas) (type B). Deze filters hebben een gemiddelde beschermingsgraad van (1). Daarnaast beschermt het stoffilter tegen fijnere en schadelijke stofdeeltjes (P2).

3M biedt speciale houders (3M 501 / 3M D701) aan waarmee je zelf een combinatiefilter kunt samenstellen.

Gas-en dampfilters voor gelaatsmasker kopen?

Ons brede assortiment is van hoge kwaliteit en scherp geprijsd. Bestel vandaag nog! Als je vragen hebt of persoonlijk advies nodig hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via het telefoonnummer +31 85 065 69 29 of stuur een mail naar [email protected]. Wij staan voor je klaar!