Man met baard draagt veiligheidsbril en helm

Baardgroei maakt adembescherming onbetrouwbaar

Vraagt de werkomgeving om adembescherming en heb jij of je collega een (stoppel)baard? Wees je dan bewust van de negatieve invloed van baardgroei op de mate van bescherming. Door de baard sluiten stofmaskers en half- en volgelaatsmaskers niet goed aan op het gezicht waardoor kleine vervuilingen binnen kunnen dringen. Zelfs bij stoppelbaarden bieden deze maskers onvoldoende adembescherming. In dit blog vertellen we wat je moet weten over adembescherming en baardgroei.

Het belang van een goede afsluiting tussen masker en gezicht

Voor een effectieve adembescherming dient de afsluiting tussen het masker en het gezicht perfect te zijn. Alleen wanneer dit het geval is geldt de nominale protectiefactor (de verhouding tussen de concentratie stof buiten het masker en in het masker) die in de norm beschreven staat. Bij een slechte afsluiting neemt de mate van bescherming af en ademt de gebruiker alsnog verontreinigde lucht in.

Baardgroei belemmert de aansluiting

De nominale protectiewaarden zijn vastgesteld in laboratoria met een masker op een geschoren huid. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de protectiefactor snel afneemt naarmate de baardhaartjes groeien. Bij een stevige baardgroei liggen de meetwaarden zelfs ver onder de minimale beschermingswaarden. De reden hiervoor is dat de baardharen de afdichtingsrand van het masker “van de huid lichten” waardoor vervuilde lucht kan binnendringen. Onder meer de dichtheid van de baard en de lengte van de stoppels bepalen hoe groot dit effect is. Daarnaast kan ook het type activiteit van invloed zijn op de mate van bescherming; hoe meer verplaatsingen en hoofdbewegingen, hoe groter het risico op lekkages. De omvang van de inwaartse lekkage is dus voor elk individu verschillend en daardoor moeilijk te voorspellen.

Onderdruk en bovendruk

Bij het dragen van stofmaskers en half- en volgelaatsmaskers ontstaat door het inademen (de gebruiker moet zelf de lucht door het filter “zuigen”) een onderdruk. De druk in het masker is dan tijdens de inademing lager dan de atmosferische druk. Beschermingsmiddelen met onderdruk zijn vatbaar voor lekkages waardoor verontreinigde lucht het masker kan binnendringen. Wanneer het masker niet goed op het gezicht aansluit neemt het risico op het inademen van verontreinigde lucht toe. Helmen en kappen met aangedreven gefilterde lucht zorgen voor een verfrissende luchtstroom en minder ademweerstand. Ook is er minder kans op lekkage; door de lichte overdruk wordt bij een eventuele lek lucht naar buiten geblazen. Overdruksystemen zijn dus comfortabeler én veiliger dan adembescherming gebaseerd op onderdruk.

Man met baard draagt een stofmasker en is aan het schuren

Oplossing voor baarddragers

Bij systemen voor ademhalingsbescherming wordt schone lucht via een slang aangeblazen in een hoofdkap. De hoofdkap dekt het hele gelaat af en door de overdruk kan de verontreinigde omgevingslucht niet naar binnen. Om inwaartse lekkage te voorkomen wordt vaak met overdruksystemen gewerkt. Voor baarddragers zijn deze systemen een beter alternatief dan stofmaskers en half- en volgelaatsmaskers. Let wel; adembeschermingsmiddelen met overdruk beperken de risico’s van een baard, maar kunnen ze niet helemaal wegnemen. Ook bij overdrukmaskers is de kans aanwezig dat bij een slechte pasvorm de concentratie van verontreinigde stoffen in het masker toeneemt. De meest veilige oplossing is het gezicht gladscheren voor aanvang van de dienst. Doe dit vlak van tevoren; langer dan acht uur voor aanvang van de dienst scheren geldt als ‘ongeschoren’.  

Vragen en/of advies?

Hebben we met de informatie in dit blog niet al je vragen beantwoord of heb je advies nodig? Onze productspecialist staat voor je klaar en helpt graag bij het selecteren van de juiste adembescherming.