Close-up van oranje/grijze EN 388 werkhandschoenen

Norm EN 388 voor werkhandschoenen uitgelegd

De Europese norm EN 388 beschrijft de eisen waaraan werkhandschoenen moeten voldoen om bescherming te bieden tegen mechanische risico’s. De norm is in 2003 opgesteld en eind 2016 herzien.

Bescherming tegen mechanische risico’s

De classificatienorm EN 388:2016 is de meest voorkomende norm voor werkhandschoenen. Het specificeert de weerstand tegen schuren, snijden, scheuren, perforatie en schokken. De prestatieniveaus worden weergegeven in een pictogram. De norm helpt je bij het selecteren van de beste handschoenen voor jouw klus.

Waarom is de norm aangepast?

Het was nodig om de norm te herzien omdat de gebruikelijke testmethodes niet meer 100% betrouwbaar waren. Bij de test op weerstand tegen snijden (Couptest) kan het namelijk voorkomen dat de handschoen het mes beschadigt of bot maakt. Hier werd in de norm EN 388:2003 geen rekening mee gehouden. Het belangrijkste verschil met de oude en nieuwe norm zit hem dan ook in de manier van meten van de snijweerstand. Ook de uitslag van de schuurweerstandtest was niet betrouwbaar genoeg. Een andere belangrijke wijziging is het toevoegen van de extra beoordelingstest voor het meten van de impactweerstand.

Europese normen worden elke vijf jaar geëvalueerd en eventueel geüpdatet.

Pictogram en prestatiescores

Veiligheidshandschoenen die voldoen aan de norm EN 388:2016 dragen het pictogram met een hamer en plank. Omdat de norm is herzien, is ook het pictogram dat het beschermingsniveau aanduidt gewijzigd. Onder het pictogram staan nu vier cijfers en twee letters die het prestatieniveau voor een specifiek risico aangeven.

 • A Schuurweerstand (1-4)
 • B Snijweerstand (1-5)
 • C Scheurweerstand (1-4)
 • D Perforatieweerstand (1-4)
 • E ISO Snijweerstand (A-F)
 • F Impactweerstand (P, F, X)
Norm EN 388 uitleg

Schuurweerstand

Om de wrijvingsweerstand volgens de norm EN 388:2016 te testen is betrouwbaar, standaard schuurpapier ontwikkeld. In het verleden werden allerlei varianten gebruikt, wat resulteerde in inconsistente resultaten. Bij schuren geldt: hoe hoger het prestatieniveau, hoe meer cycli er nodig zijn om door de handschoen heen te komen.

 • 1: weerstaat minimaal 100 cycli
 • 2: weerstaat minimaal 500 cycli
 • 3: weerstaat minimaal 2.000 cycli
 • 4: weerstaat minimaal 8.000 cycli

Snijweerstand

De snijweerstand wordt gedefinieerd volgens de zogeheten Couptest-methode en weergegeven met een cijfer (1 – 5). Een cirkelvormig mes draait onder constante lage druk (5 Newton) heen en weer over de handschoen. De hoeveelheid bewegingen (cycli) van het mes tot doorsnijding, bepaalt de snijweerstand. Hoe hoger de score, hoe hoger de beschermende waarde.

 • 1: weerstaat minimaal 1,2 cycli
 • 2: weerstaat minimaal 2,5 cycli
 • 3: weerstaat minimaal 5 cycli
 • 4: weerstaat minimaal 10 cycli
 • 5: weerstaat minimaal 20 cycli

Scheurweerstand

De scheurweerstand wordt getest met een machine die de handschoen probeert te scheuren. De hoeveelheid kracht die nodig is geeft het prestatieniveau aan. Hoe hoger de score, des te beter de bescherming.

 • 1: weerstaat minimaal 10 Newton
 • 2: weerstaat minimaal 25 Newton
 • 3: weerstaat minimaal 50 Newton
 • 4: weerstaat minimaal 75 Newton

Perforatieweerstand

De perforatieweerstand, ook wel prikweerstand genoemd, wordt getest met een gedefinieerde puntige staaf. Er wordt gemeten hoeveel kracht nodig is om door het handschoenmateriaal te dringen.

 • 1: weerstaat minimaal 20 Newton
 • 2: weerstaat minimaal 60 Newton
 • 3: weerstaat minimaal 100 Newton
 • 4: weerstaat minimaal 150 Newton

ISO13997 snijweerstand

De Couptest-methode bleek niet 100% betrouwbaar omdat er geen rekening werd gehouden met de staat van het mes. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen werkhandschoenen met de hoogste snijweerstandscore en exemplaren die het mes beschadigden.

Als uit de Coup-test blijkt dat het mes bot wordt, wordt het prestatieniveau volgens de zogeheten TDM-test toegevoegd. De afkorting ‘TDM’ staat voor de gebruikte apparatuur: Tom dynamometer. In het pictogram wordt dan vaak op de plek van de snijweerstand (B) de letter ‘X’ gebruikt in plaats van een score. Er staat dan bijvoorbeeld ‘4X42B’. Hetzelfde geldt voor wanneer handschoenen niet worden getest volgens de Coup-methode.

De TDM-test is gebaseerd op het meten van de kracht die nodig is om door de handschoen heen te snijden. Het aantal Newton bepaalt de snijscore, die wordt weergegeven als een letter (A – F). De letter ‘F’ staat voor het maximale prestatieniveau.

 • A: weerstaat minimaal 2 Newton
 • B: weerstaat minimaal 5 Newton
 • C: weerstaat minimaal 10 Newton
 • D: weerstaat minimaal 15 Newton
 • E: weerstaat minimaal 22 Newton
 • F: weerstaat minimaal 30 Newton

Impactweerstand

In de norm EN 388:2016 is een nieuwe test opgenomen om de impactweerstand, ofwel schokweerstand, te meten. Er wordt gemeten wat de overgebrachte kracht is van een gewicht van 2,5 kilogram met een impact van 5 joule op de handschoen. Het materiaal mag hierbij niet scheuren. Het resultaat wordt als volgt vermeldt:

 • P: geslaagd voor de test
 • F: niet geslaagd voor de test
 • Geen vermelding: niet geslaagd voor de test
 • X: niet getest

EN 388 handschoenen kopen?

Bijna alle werkhandschoenen in ons assortiment voldoen aan de norm EN 388:2016. Ga je taken uitvoeren die een hoge snijweerstand vereisen? Bekijk dan ons aanbod aan snijbestendige handschoenen en selecteer de gewenste ISO13997 snijweerstand.