Man draagt werkhandschoenen en zaagt met een kettingzaag een tak van een boom

Werken met een kettingzaag

Werken met een kettingzaag brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Het apparaat draait snel en de bomen kunnen zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende taken en splijtende stammen. Daarnaast kan je worden blootgesteld aan gevaren als hoge geluidsniveaus en schadelijke stoffen. Gebruik daarom altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. We vertellen welke PBM geschikt zijn voor werkzaamheden met een kettingzaag.

Hoofdbescherming

Wanneer er kans is op vallende of wegschietende materialen is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. De 3M Peltor G3000 is dan een goede keuze.

Oogbescherming

Bij het zagen kunnen kleine restanten opvliegen en in de ogen terechtkomen. Scherm ze daarom af met een veiligheidsbril, zoals de Uvex Pheos 9192-225.

Gehoorbescherming

Bescherm je gehoor tegen het lawaai van de kettingzaag. Welke gehoorkap precies benodigd is, is afhankelijk van het geluidsniveau. Het geluid moet worden gedempt tot een veilig niveau (onder de 80 dB(A)). De 3M Peltor Optime II is met een dempingswaarde van 31 dB(A) geschikt voor harde geluiden.

Handbescherming

Zorg voor een goed paar zittende handschoenen, zoals de OXXA M-Grip 11-540, voor bescherming tegen snijwonden. Deze zijn goed geschikt voor heavy duty toepassingen. Voor bescherming tegen trillingen is de Ansell ActivArmr 07-112 een goede keus.

Set van hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming

De 3M Peltor G30MOR2B set bevat hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming. Je ontvangt de volgende producten:

  • Oranje geventileerde G3000DUV veiligheidshelm
  • Groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging
  • Zwart V5B gaasvizier