Twee mannen dragen een chemisch bestendige overall en lopen in een lab

Zo kies je de juiste chemisch bestendige overall

Werken in de chemische sector brengt veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Denk aan (stof)explosies, brandwonden, verstikking en infecties. Volgens de Arbowet moeten werkgevers maatregelen treffen om de gevaren weg te nemen. Wanneer risico’s niet voldoende kunnen worden uitgesloten, is het verplicht om onder meer chemische beschermpakken beschikbaar te stellen. De informatie in dit blog helpt je het juiste type chemische overall te selecteren.

Risicoanalyse en passende maatregelen

De Arbowet verlangt dat werkgevers maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. Welke risico’s er spelen moet blijken uit een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Grofweg kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

  • De aanwezige gevaren voor gezondheid, welzijn en veiligheid inventariseren
  • Bepalen hoe waarschijnlijk blootstelling daaraan is
  • De risico’s evalueren die aan de gevaren zijn verbonden

De werkgever moet de maatregelen in een vaste volgorde (arbeidshygiënische strategie) toepassen. Dit betekent dat allereerst de oorzaak van het probleem weggenomen moet worden, zoals een schadelijke stof vervangen met een veiliger alternatief. Wanneer dit geen afdoende oplossing biedt of redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen beveiligingsvoorzieningen toegepast te worden. Denk hierbij aan het plaatsen van een afzuiginstallatie. Als voorgaande stappen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, moeten individuele maatregelen worden genomen (bijv. beperking van de blootstellingduur). De inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals een werkoverall, is de laatste stap.  

Europese normen

In zes Europese normen is vastgelegd aan welke eisen chemisch bestendige kleding moet voldoen. Certificering volgens een bepaalde norm geeft een indicatie van de bescherming van een overall tegen een specifiek gevaar (gas, vloeistof of stof). Overzicht normeringen:

Type 1: EN 943-1 & 2

Overalls gecertificeerd volgens EN 943 bieden bescherming tegen chemische stoffen in de vorm van gas, vloeistof, aerosols en stofdeeltjes. De naden zijn gasdicht afgewerkt.

Type 2: EN 943-1

Kleding die voldoet aan de norm EN 943-1 wordt geadviseerd bij werkzaamheden waar men in contact kan komen met stoffen, vloeistoffen en dampen. De naden zijn niet gasdicht afgewerkt.

Type 3: EN 14605

EN 14605 gecertificeerde pakken zijn bestand tegen sterke en gerichte stralen van vloeibare chemische stoffen onder druk. Het volledige lichaam wordt beschermd.

Type 4: EN 14605

Deze norm beschrijft overalls die het volledige lichaam beschermen tegen chemicaliën in nevelvorm onder druk.

Type 5: EN ISO 13982-1

Chemische beschermpakken gecertificeerd conform de norm EN ISO 13982-1 bedekken het volledige lichaam en bieden weerstand tegen het binnendringen van stofdeeltjes.  

Type 6: EN 13034

Overalls die voldoen aan de norm EN 13034 bedekken minimaal de romp en ledematen en zijn geschikt voor situaties waarin het gezondheidsrisico gering is. De pakken bieden bescherming tegen lichte nevels van chemische stoffen.

Normen permeatie en penetratie

Overalls voor de chemische industrie worden door geaccrediteerde laboratoria getest op weerstand tegen permeatie. Permeatie is het proces waarbij een chemische stof door een materiaal heengaat. De mate van weerstand wordt bepaald door de doorbraaktijd en snelheid waarmee de stof het weefsel doordringt. Daarnaast worden de geteste chemische stoffen geclassificeerd op basis van hun prestatieniveau (0 tot 6). Hoe hoger het prestatieniveau, hoe beter het kledingstuk je beschermt tegen een bepaalde stof. De toegepaste norm is EN374-3.

Laboratoria testen ook op penetratie bestendigheid: in hoeverre poreuze materialen, kleine gaatjes en naden chemische stoffen doorlaten. Overalls gecertificeerd volgens de norm EN 13034-6 bieden bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. De norm EN 14605 (type 4) beschrijft de weerstand tegen penetratie onder druk van vloeistoffen en EN 14786 de weerstand tegen indringing van verstuivende vloeibare chemicaliën.

Fysieke eigenschappen

Bij het selecteren van een chemische overall rekening dien je ook rekening te houden met de fysieke eigenschappen van het pak. Denk hierbij aan kenmerken als gewicht, flexibiliteit, comfortfactoren, sterkte van de naden en afdichtingen en bestendigheid tegen scheuren. Voor sommige werkzaamheden is bijvoorbeeld een grotere bewegingsvrijheid noodzakelijk of extra comfort, zoals ademend materiaal. Daarnaast geldt dat het best chemisch resistente materiaal ineffectief zal zijn indien gescheurd of anderszins beschadigd. Verder heb je keuze tussen herbruikbare en disposable overalls.

Eigenschappen met betrekking tot de veiligheid van de drager worden ook gecertificeerd tot een bepaalde norm en geclassificeerd op basis van het prestatieniveau (0 tot 6). Voorbeelden zijn barstvorming (EN ISO 7854), scheurweerstand (EN ISO 9073), antistatisch (EN 1149) en nadensterkte (ISO 13935).

Het assortiment van chemische pakken

Het aanbod aan chemische beschermpakken is groot, voor alle werksituaties en wensen is een overall verkrijgbaar. We benoemen enkele populaire producten van het topmerk ChemDefend met bijhorende kenmerken.

ChemdDefend 100

De ChemDefend 100 werkoverall (type 5/6) is ontworpen voor maximale bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Het materiaal is ademend, zacht en soepel en royaal aangebracht bij de onderarmen, borst en heupen voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Daarnaast is het pak eenvoudig aan en uit te trekken. De ChemDefend 100 heeft een tweeweg ritssluiting met overflap, driedelige kap, aangehechte duimlussen en elastiek aan de polsen, taille en de enkels. Er zijn verschillende kleuren verkrijgbaar.

Man draagt een Microgard_1500 overall en loopt de trap af

ChemDefend 200

De ChemDefend 200 werkoverall (type 5/6) is gemaakt van sterk en licht ademend materiaal dat vloeibare chemicaliën afstoot. De naden in belangrijke delen zijn afgedicht voor een minimale kans op scheuren en maximale bescherming tegen vloeistoffen. Bacteriën, virussen en door bloed overgebrachte ziekteverwerkers worden niet tegengehouden. Het pak is voorzien van een stormklep, driedelige capuchon, duimlussen en elastiek bij de enkels, polsen en taille. De ChemDefend 200 biedt bovendien een optimale pasvorm en onbeperkte bewegingsvrijheid.

Twee mannen dragen een Microchem-6000 overall

ChemDefend 310

ChemDefend 310 werkoveralls, model 005 (type 3/4/5/6) zijn gemaakt van uniek non-woven composiet voor een uitstekende barrière tegen het binnendringen van anorganische chemicaliën en besmettingsagentia. Daarnaast bieden ze een optimale bescherming tegen vloeistoffen onder druk. Dankzij de getapete naadtechnologie kunnen de verontreinigingen ook niet via de naden binnendringen. Het ruime materiaalgebruik bij de onderarmen, borst en taille zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Bovendien zijn de ChemDefend 310 beschermpakken sterk, duurzaam en uitgerust met een driedelige capuchon, duimelastieken en elastisch zomen. Er zijn twee kleuren leverbaar: geel en wit. 

Vragen de werkzaamheden om een extra stevige overall? Dan is de ChemDefend 310, model 055 wellicht een goede keus. Hierbij zijn de kruis en kniestukken verstevigd.

ChemDefend 410

De ChemDefend 410 (type 3/4/5/6) biedt een zeer hoge barrière tegen organische en anorganische chemicaliën en infectieuze agentia. De beschermingsgraad wordt geoptimaliseerd door onder meer de geïntegreerde kinband, getapete naden en het volledig gebonden en ingesloten elastiek. Daarnaast is het materiaal zeer sterk, duurzaam, zacht en flexibel. De fel oranje kleur zorgt voor een hoge zichtbaarheid.

Hieronder de eerdergenoemde overalls op een rijtje:

Chemisch bestendige overall kopen?

Werken met chemicaliën zonder beschermende kleding kan levensgevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk dat je een veilige en betrouwbare overall selecteert. In dit blog hebben we aangegeven waar je zoal op moet letten, maar we begrijpen dat de keus niet eenvoudig is. Schroom dan ook niet om contact op te nemen met onze productspecialist via +31 85 065 69 29.